Anica Dvořáková

Anica Dvořáková

Zakladatelka a dlouholetá předsedkyně Českého klubu ohluchlých.

Anica Dvořáková je držitelkou ceny Olgy Havlové, ceny Křesadlo pro dobrovolníky a členka implantační komise pro schvalování kandidátů na kochleární implantát.

hlavní strana rozhovorů

 

autor      Krata
otázka

Dobrý den. Jak, kdy a proč vznikl Český klub ohluchlých?
Kolik má v současné době členů?
odpověď

Český klub ohluchlých byl založen v r.1991 a registrován. Podnětem bylo moje vlastní úplné ohluchnutí. Tehdy jsem si uvědomila, jak je těžká komunikace pro člověka, který ohluchne v dospělém věku.
Znaková řeč je v tomto případě nepřijatelná, dospělý člověk má vazby
na slyšící okolí.Jediná možnost je tužka+papír nebo výuka odezírání.
Z posledních údajů máme přes 100 členů a další t.zv.sympatizanty.
autor      merlouska
otázka

Koukám, že máte v profilu napsáno, že jste "členka implantační komise pro schvalování kandidátů na kochleární implantát" - kdo tam je, jak to tam chodí? Bývají tam velké dohady, koho vybrat/nevybrat? Jsou tam nějaké tlaky od kandidátů?
odpověď

Dnes je to jinak. Od loňského roku je komise složena výhradně z odborníků (lékařů VZP). Na komisi jsou přítomni vždy zástupci pojišťoven žadatelů, dále lékaři z obou implantačních týmů, t.j. pro děti i dospělé a další odborníci. Zástupce organizace sluchově postižených už členem není. Je moje chyba, že jsem neupozornila
webmastera našich stránek (www.ohluchli.unas.cz) aby tento údaj
opravil.
Samozřejmě, že se dlouze diskutuje o některých kandidátech. Od kandidátů tlaky nebyly, buď byl vybrán, nebo ne. V záporném případě
se mohl neúspěšný kandidát odvolat.
autor      Markéta Sailerová
otázka

Český klub ohluchlých prý pořádá kurzy odezírání. Kde se dá na tento kurz přihlásit a kolik stojí?
Jsou o nich někde informace na internetu? Kdy a kde se nějaký koná?
odpověď

Ano, celá léta jsme pořádali 2 až 3 kurzy odezírání ročně.
V posledních letech pak i specifické kurzy odezírání pro osoby s kochleárním implantátem. Z těchto kurzů byly fotografie na našich webových stránkách, naposledy z roku 1995 v Bohdanči.
Nemám zatím informace, zda, kdy a kde se bude nějaký kurz konat.
ČKO jej letos asi pořádat nebude.
autor      Krata
otázka

Podmínkou toho, aby se kandidát na implantaci vůbec dostal ke schvalovací komisi bylo před čtyřmi lety to, že musí absolvovat kurz odezírání s Českým klubem ohluchlých.
Nikdo se mě tenkrát neptal, kde mám vzít za 14 dnů, kdy bylo potřeba kurz zaplatit
3 000 Kč.
Jak se to dělá teď, když už se snad rok a půl žádný kurz nekonal?
Neměl by být tento kurz (když byl povinný) hrazen třeba od pojišťovny, či splatný nějak zpětně?
odpověď

Ta podmínka účasti na kurzu odezírání nebyla tak striktní. Komise samozřejmě dala při výběru přednost tomu účastníkovi, který kurz absolvoval před tím, který na kurzu nebyl.
V tehdejší době existovala možnost příspěvku čáatečného nebo i úplného na úhradu kurzu. ČKO tehdy pro účastníky vystavil žádost
o příspěvek na sociální odbor. Žadatel tehdy téměř vždy uspěl.
Situace se časem mění a vzhledem k náročnosti a ceně operace se na
Foniatrické klinice v Praze provádí nejen zapojení, ale i základní zácvik odezírání. Podle mého názoru to samozřejmě nestačí a bylo
by dobré tyto kurzy pořádat. Bohužel v loňském roce ani letos nám
nebyla poskytnuta dotace na uspořádání těchto speciálních kurzů.
Kurz by mohl být hrazen i pojišťovnou, ale to je záležitost, kterou
se ČKO těžko může zabývat.
autor      Sissy
otázka

O kurzy KO býval velký zájem a dotace na ně také bývaly pěkných pár let poskytovány.
Bylo zdůvodněno neposkytnutí dotací na uspořádání loňských a letošních kurzů?
odpověď

V loňském roce jsme nedostali peníze proto,že náš Český klub ohluchlých nemá akreditaci na sociální a poradenskou činnost.
Tuto akreditaci nemá proto, že se veškerá aktivita ČKO konala
dobrovolnickým způsobem, rovnou mohu říci, že všechno leželo na mě.
Tato činnost se nedala takto dělat do nekonečna,všechno vždy jednou skončí a tím pádem i moje aktivity jako předsedkyně........
Na letošní rok byly podány žádosti o dotaci, byla zajištěna
Bohdaneč i Luhačovice, obětavě se toho ujal pan Jiří Grábner, ale v důsledku citelného krácení finančních prostředků jsme letos vyšli
naprázdno.

autor      Iana
otázka

Naše Anica Dvořáková má opravdu letité zkušenosti s přehledem -minulých a současných. Ve svých znalostech je na pravém místě, dalo by se říci 100% fundovaná.
Moje otázka se týká jejího názoru na budoucnost, dejme tomu do 10 let. I když jsou finance hybnou pákou v rozvoji pomoci pro všechny sluchové vady od N, KI, těžké nedoslýchavosti až po hluchotu, jaká asi bude tendence budoucí organizovanosti všech SP? Mám dojem, že neslyšící budou v počtu stagnovat, spíše se přikláním k tomu, že bude přibývat spíše ztráta sluchu až po ohluchnutí v důsledku jiných civilizačních chorob až po úrazy.
Prosím, Anicu o její pohled do příštích let. Myslím si, že její názor bude stát za přečtení a hlavně k zamyšlení všem čtenářům těchto stránek.
odpověď

Tohle je opravdu těžká otázka. Osobně se domnívám, že nebude dlouho trvat a nyní existující organizace se budou muset nějak spojit v jednu. Důvody mohou být různé : finanční i existenční.MPSV a MZD nebude do nekonečna podporovat tolik organizací, zvláště když stále narůstají finanční požadavky ve formě různých "projektů"
(v současné době tomu dost napomáhá možnost získání peněz z EU)
Na druhé straně se domnívám, že počet prelingválně neslyšících se bude zmenšovat současně s přibývajícím počtem implantovaných.
Naopak bude přibývat nedoslýchavých, kteří nebudou chtít být organizováni, protože budou mít zabezpečený servis.
Současná roztříštěnost nám také nemůže pomoci, abychom dosáhli určitých cílů. Kromě toho chybí také lidé. Ano, chybí zde obětavé
osobnosti, které myslí na druhé a nedělají si ze svých funkcí korýtka.
autor      Luboš Melčiak
otázka

Sám slyším dobře.
Všude se píše o neslyšících, titulky jsou pro neslyšící, informace v MHD jsou pro neslyšící, atd. Ale vy jste ohluchlí.
Jak to vlastně je? To pro vás ty věci, které jsou pro neslyšící nejsou? Proč nejsou dodováni státem a z EU i ohluchlí, proč pouze neslyšící a kdo to vlastně je?
Proč jsou dotovány kurzy a tlumočení znakové řeči a ohluchlí na kurz odezírání, jak tu čtu nedostanou dotaci žádnou?
odpověď

Dobrý den. Opět jedna zapeklitá otázka........
Abyste měl trošku přehled, uvedu zde ty nejzákladnější vady : V prvé řadě prelingválně neslyšící, t.j. od narození neslyšící, dorozumívající se znakovým jazykem, pak postlingválně neslyšící, (dříve t.zv.hluchoněmí)tedy lidé, kteří ohluchli v dospělosti (nemocí, úrazem, atd.), normálně mluvící. Pak jsou nedoslýchaví, s různým stupněm vady, kteří používají naslouchací aparáty. Tito jsou nejpočetnější a jejich počet se ani nedá evidovat, protože nebývají organizováni.Celkově dle odhadů tvoří sluchově postižení 10 % populace.
Nejlepší podmínky mají prelingválně neslyšící a to počínaje již t.zv. ranou péčí, konče systémem tlumočnických služeb a jejich rozsahem.
Je to také díky tomu, že zde bylo několik jedinců,slyšících rodičů neslyšících dětí, kteří mají na tom velkou zásluhu. Kromě toho také
tlumočnické služby jsou placené a začínají být i lukrativní činností.
Od začátku zde byly snahy, aby všechny sluchové vady byly označené
jako neslyšící, takto se zvyšoval jejich počet a zdůrazňovala
potřeba tlumočníků znakového jazyka, též i potřeba vyšších dotací
pro tuto skupinu.
Ohluchlí lidé jsou jsou víceméně dost izolováni, uzavírají se do svého soukromí a pomoc ani nevyhledávají. Na začátku mé činnosti v rámci ČKO jsem se je snažila vyhledávat, zapojit, nabízela jsem kurzy, naše videokazety odezírání, atd., ale výsledky byly minimální. Kdyby tady bylo více ohluchlých, mohla vzniknout silnější
nezávislá organizace s profesionálním zázemím, která by jistě dokázala více vybojovat.
Viz na příklad organizace LORM, která byla v začátcích malou skupinou hluchoslepých a nyní má profesionální pobočky v několika městech.
Prostě, je to v lidech .......
autor      bobanka
otázka

Dobry den,ctu Vasi odpoved na dotaz od Sissy,ze CKO je dobrovolna organizace.Znamena to,ze nespada pod ministerstvo zdravotnictvi,nebo nekam jinam.Jste tudiz bez statnich dotaci....atd.Proc tomu tak je?
odpověď

Dobrý den. Zkusím odpovědět asi takto: Není to tím, že organizace spadá pod nějaké ministerstvo. Začínali jsme jako nezisková organizace, zanesená v registru ministerstva vnitra. Nyní jsme
t.zv.obecně prospěšná společnost. Pracovali jsme bez nároků na odměny, tedy ve volném čase. Nespadáme pod nic a teoreticky bychom mohli žádat o dotaci kterékoliv ministerstvo, MPSV, MZD, MŠK, atd.
Dnes, aby mohla organizace žádat o dotaci, tak musí mít t.zv. akreditaci pro sociální činnost, tedy zaměstnance, jako má na příklad Svaz neslyšících a nedoslýchavých nebo Česká unie neslyšících, atd. My tuto akreditaci nemáme a ani dobrovolníci ji nemají. Oni dneska jsou dobrovolníci spíše raritou ........
autor      Anička
otázka

Dobrý den,

v jedné předchozí odpovědi píšete, že "kurz by mohl být hrazen i pojišťovnou, ale je to záležitost, kterou se ČKO těžko může zabývat".

Já nejsem registrovaná u VZP, ale u OZP. Mimo jiné každoročně čerpám bonus ve výši 500 Kč za to, že nečerpám zdravotní péči, resp., že ji čerpám v menším rozsahu než je průměr v mé věkové kategorii. Za těch 500 Kč si mohu koupit přípravky mající preventivní charakter, sportovní lékařské prohlídky, příspěvky např. na permanentky na cvičení mající prevent. charakter apod. Možná, že by se to dalo využít i na částečnou úhradu kurzu?
odpověď

Dobrý den. Ano, myslím, že Vaše pojišťovna by Vám na to mohla přispět. V takovém případě by bylo žádoucí, abyste si na ni podala žádost, u které by mělo být potvrzení o tom, že se zúčastníte,(či jste se zúčastnila) a také i krátké vysvětlení, proč je pro Vás ten kurz tak důležitý.
autor      atig
otázka

Jak jsem zjistila, tak všude jsou vedeny pouze organizace a svazy nedoslýchavých a neslyšících. ČKO je jako jediný vedený pro lidi co ztratí sluch, pro ohluchlé. Jak si mám tedy vysvětlit to, že není nikde dovolání tomu, aby se dostala dotace na kurzy odezírání pro lidi ohluchlé? Chápu, někteří mají implantát za milión korun, ale jak tomu přijdou ti lidé co ho mít nemůžou a nedostane se jim ani pomoci v dotaci na kurzy odezírání? Prosazuje se někde to, že v ČKO nejsou jen implantovaní lidé, či žadatelé a čekatelé na implantát, ale lidi co už hodně špatně slyší, nebo vůbec neslyší, implantát mít nemůžou a sociálka kurzy odezírání nehradí a pro tyto lidi jiné řešení než se naučit odezírat není?
Je někde možnost k náhlednutí jakým způsobem a co bylo psáno v žádosti o dotaci a co na to odepsalo ministerstvo?
odpověď

Dobrá otázka. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že ohluchlí, tedy lidé, kteří ztratili sluch a neumějí odezírat ani znakovat, jsou takovou specifickou skupinou. Svazy a organizace vypadají, že by jim rády pomohly, zpravidla jim dají nějakou adresu, nejčastěji
na kurzy ZJ, kde dostanou nějakou tu kompensační pomůcku, ale to je všechno. Ale většinou zde chyběl lidský zájem, soucit a srdce, prostě udělat něco víc....... Na samotných klinikách ORL pro takto postiženého nemohou více udělat. Jen málokterý foniatr poslal
toho ohluchlého za námi, s výjimkou pražské foniatrické kliniky.
Měla by být povinnost každého foniatra, který diagnostikuje ohluchlého, pro kterého není KI vhodný, upozornit pacienta, kam se
má obrátit. Na pražské FON se o nás vědělo.
Mám před sebou kopii dopisu z MZD, kterým je ČKO informována o tom, že byla zamítnuta naše žádost o dotaci na kurzy odezírání 2007,ze dne 6.3.2007 zn. ZSP/36 - podepsána PhDr.Ludmila Vostřáková, ředitelka odboru zdravotně sociálních programů " projekt nebyl doporučen
do dalšího dotačního řízení v rámci dotací občanským sdružením.
Co tedy máme dělat ? Já osobně nic, protože od 2.4. budu až do
poloviny května ve zdravotn.zařízení.
Můžete jako občan ČR napsat protest na MZD. Pomohla byste tím desítkám a stovkám dalších postižených. Víte, když vidíte takto postiženého, ohluchlého člověka, držícího v ruce tužku a papírek, který má v očích jen bolest a strach, tak Vám to opravdu nedá, abyste se aspoň o něco málo nepokusila......
autor      Daniela
otázka

Dobrý den,dospělí implatovaní měli před rokem, (nebo snad už 2 roky) setkání s MUDr.Skřivanem, odborníky přes cochlea ap.,ma klinice v Žitné ul. Bylo projednáváno mimo jiné i pojištění procesoru, různé doplňky (vysílače, přijímače). atd. Byly nám přislíbeny další informace, či schůzka .. a poté jako by se slehla zem.
Zajímá mě, jak dopadla jednání, kde získat další informace.zda bude další setkání.
Děkuji a přeji hezky den. Daniela Zorićová
odpověď

Dobrý den. Ano, vzpomínám si na to. Byla to výborná akce, organizovaná foniatrickou klinikou a úsilím paní primářky MUDr.Bendové a paní MUDr.Příhodové.
Klinika nemá tuto povinnost, byla to jen dobrá vůle. Tato akce vyžadovala mít seznam pacientů, rozeslat všem pozvánky, zajistit prostory, přednášející, atd. a to také něco stojí - jednak volný čas a také peníze, na toto dotace nejsou ....
Už jsme o tom mluvily s pí.MUDr.Příhodovou, že by se akce měla zopakovat.
Na druhé straně ale by měl být větší zájem samotných pacientů.
A nejen to, všichni odoperovaní pacienti by měli být členy SUKI, t.j. Sdružení uživatelů kochleárních implantátů. Neboť kde jinde
by měl pacient získávat podrobné informace.
Členství by mělo být, podle mého názoru povinné, je to taková malá daň za milionovou operaci.
Zatím je SUKI dobrovolná organizace, podobně jako ČKO. Podle mého názoru by měla mít SUKI profesionální charakter.
Letos SUKI pořádá týdenní rehabilitační pobyt, při kterém bude
valná hromada. Informace o tom je na stránkách www.ohluchli u nas.cz